top of page
Apa Itu ISO ?

ISO adalah Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization) dan disingkat ISO. ISO adalah badan penetapan standard antarabangsa yang terdiri daripada wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara.

Institut ISO Ditubuhkan pada 23 Februari 1947, Institut ISO menetapkan standard industri dan komersial dunia. ISO pada asalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi antarabangsa untuk apa sahaja. Piawaian yang biasa kita ketahui merangkumi jenis filem fotografi standard, saiz kad telefon, kad ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lain-lain.

Dalam menetapkan standard mereka mengundang perwakilan dari 130 negara untuk bersama-sama membincangkan standardisasi dalam Jawatankuasa Teknikal (TC), Sub-Jawatankuasa (SC) dan Kumpulan Kerja (WG).

Walaupun ISO adalah organisasi bukan kerajaan, kemampuannya untuk menetapkan piawaian yang sering menjadi undang-undang melalui kelulusan atau standard nasional menjadikannya lebih berpengaruh daripada kebanyakan badan bukan kerajaan lain.

Secara praktikalnya ISO menjadi konsortium dengan hubungan yang kuat dengan pihak pemerintah. Peserta ISO merangkumi satu badan standard kebangsaan dari setiap negara dan syarikat besar.

ISO bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Elektroteknik Antarabangsa (IEC) yang bertanggungjawab untuk penyeragaman peralatan elektronik.

Penerapan ISO dalam syarikat berguna untuk::

 1. Meningkatkan imej syarikat

 2. Meningkatkan prestasi persekitaran syarikat

 3. Meningkatkan kecekapan aktiviti

 4. Meningkatkan pengurusan organisasi dengan melaksanakan perancangan, pelaksanaan, pengukuran dan tindakan pembetulan (merancang, melakukan, memeriksa, bertindak)

 5. Memperbaiki pengaturan ketentuan perundangan dalam hal pengurusan lingkungan

 6. Mengurangkan risiko perniagaan

 7. Meningkatkan daya saing

 8. Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan

 9. Dapatkan kepercayaan pengguna / rakan kerja / pemodal

 

ISO 9001

 

ISO 9001 adalah standard antarabangsa dalam bidang sistem pengurusan kualiti. Institusi / organisasi yang telah menerima akreditasi ISO (pengiktirafan dari pihak bebas lain), boleh dikatakan memenuhi syarat antarabangsa dari segi pengurusan jaminan kualiti produk / perkhidmatan yang dihasilkannya.

Generik Generik bermaksud standard yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar atau kecil, apa pun produk dan perkhidmatan, dalam aktiviti sektor apa pun, dan sama ada syarikat perniagaan, perkhidmatan awam atau jabatan kerajaan.

Sistem pengurusan merujuk kepada apa yang organisasi lakukan untuk menguruskan proses, atau aktiviti, sehingga produk atau perkhidmatan memenuhi tujuan yang ditetapkan, seperti:

 • Memenuhi keperluan kualiti pelanggan,

 • Sesuai dengan peraturan, atau

 • Tujuan alam sekitar.

 

ISO 9001 adalah standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS). QMS menyediakan kerangka kerja untuk syarikat dan seperangkat prinsip asas dengan pendekatan pengurusan yang nyata dalam kegiatan rutin syarikat untuk mewujudkan konsistensi dalam mencapai kepuasan pelanggan.

Pengguna ISO 9001

 

Setiap jenis organisasi boleh mendapat manfaat daripada menerapkan syarat ISO 9001 berdasarkan lapan prinsip pengurusan:

 1. Organisasi yang berfokus pada pelanggan

 2. Kepemimpinan

 3. Penglibatan orang

 4. Pendekatan proses pendekatan sistematik untuk pengurusan

 5. Pembuatan keputusan berdasarkan fakta

 6. Pendekatan sebenar

 7. Hubungan dengan pembekal yang saling menguntungkan

 8. Penambahbaikan yang berterusan

Manfaat dari ISO 9001


Manfaat-manfaat yang diperoleh dari pendaftaran ISO 9001 adalah:

 1. Kepuasan pelanggan - dengan memberikan produk secara konsisten dalam memenuhi keperluan pelanggan.

 2. Mengurangkan kos operasi - dengan terus meningkatkan proses dan hasil dari kecekapan operasi.

 3. Hubungan yang lebih baik dengan pihak berkepentingan - termasuk kakitangan, pelanggan dan pembekal

 4. Keperluan kepatuhan undang-undang - dengan pemahaman tentang bagaimana syarat-syarat peraturan dan undang-undang ini mempunyai pengaruh tertentu pada organisasi dan pelanggan anda.

 5. Kawalan pengurusan risiko yang lebih baik - dengan konsistensi dan keupayaan untuk mengesan produk dan perkhidmatan.

 6. Pencapaian keyakinan masyarakat terhadap perniagaan yang dijalankan - dibuktikan dengan adanya pengesahan pihak ketiga yang bebas terhadap standard yang diiktiraf.

 7. Keupayaan untuk mendapatkan lebih banyak perniagaan - khususnya pemenuhan spesifikasi perolehan yang memerlukan pensijilan sebagai syarat untuk membekalkan barang dan perkhidmatan

Pendaftaran sertifikasi ISO 9001

 

Proses pendaftaran mengikuti tiga langkah mudah:

 1. Permohonan pendaftaran dilakukan dengan melengkapkan soal selidik QMS

 2. Penilaian ISO 9001 yang dilakukan oleh badan pensijilan - di mana organisasi mesti dapat menunjukkan bahawa pengurusan kualitinya sebenarnya telah berjalan selama sekurang-kurangnya tiga bulan mengikut keseluruhan urutan (kitaran) audit dalaman

 3. Permohonan pendaftaran diluluskan oleh badan pensijilan, langkah-langkah berikut mesti dibuat oleh pelanggan. Program lawatan audit pengawasan (pengawasan) 6-bulanan atau 12-bulanan (tahunan) sebenarnya mesti dijalankan dan juga proses pensijilan semula setelah tiga tahun berlakunya persijilan ISO 9001.
   

bottom of page