top of page

ISO - Consultancy

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
DSC00123.JPG

 ISO - Consultancy (Perundingan)

Perundingan Sistem ISO

Untuk membuat jurang analisis dan menyediakan panduan bagi syarikat yang mencari pensijilan ISO. Kami membantu proses dokumentasi, mengkaji dan memantau Sistem Pengurusan syarikat agar mematuhi kehendak ISO.

Kemas kini Sistem ISO

Untuk memberikan panduan kepada syarikat yang kini disahkan ISO untuk semakan dan pengemaskinian Sistem Pengurusan untuk mematuhi syarat ISO terkini.

Pembaharuan Sistem ISO

Untuk memberi panduan kepada syarikatdi dalam merancang semula Sistem Pengurusan untuk operasi dan kawalan yang lebih cekap.

Sistem Pengurusan Kualiti Bersepadu

Untuk menggabungkan dua atau lebih banyak jenis Sistem Pengurusan, dengan tanggungjawab dan kewibawaan yang terintegrasi, ke dalam satu pakej pensijilan sebagai satu sistem kawalan pusat yang akan menjimatkan masa dan kos.

bottom of page