top of page

Kursus Integriti dan Kod Etika 

Program Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor adalah kerjasama Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Kursus ini diperkenalkan untuk mengiktiraf dan mempertingkatkan kecekapan pengurusan dan etika kontraktor. Melalui kursus ini, kontraktor dapat mempertingkatkan kualiti kerja pembinaan dalam tempoh yang telah ditetapkan. 

 

Kontraktor baru yang berdaftar dengan CIDB diwajibkan menghadiri serta lulus Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dikeluarkan atau ingin renew sijil lesen PPK.

Pihak kami membantu anda sekiranya anda tidak tahu cara untuk mendaftar kursus dan mendaftar peperiksaan integriti dan kod etika kontraktor. 

Kami mengenakan caj untuk mendaftarkan kursus (online & kuiz) , membuat ID dan Password, kemaskini Profil dan mendaftarkan tarikh peperiksaan di dewan CIDB bagi tujuan mendapatkan sijil Integriti dan Kod Etika sebanyak RM200. Sila klik daftarintegriticidb  sekiranya anda memerlukan khidmat kami. Sekian, terima kasih.       

sijil hadir integriti.jpg
sijil pncapain integriti.jpg

Kami mengenakan caj untuk mendaftarkan kursus (online & kuiz) , membuat ID dan Password, kemaskini Profil dan mendaftarkan tarikh peperiksaan di dewan CIDB bagi tujuan mendapatkan sijil Pengurusan Bisnes sebanyak RM300. Sila klik daftarkursusbisnes  sekiranya anda memerlukan khidmat kami. Sekian, terima kasih.       

Kursus Pengurusan Bisnes

sijil kehadiran bisnes.jpg
sijil kecekapan bisnes.jpg

Kursus Integriti dan Kod Etika & Pengurusan Bisnes

bottom of page