top of page

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN SCORE 3 STAR / 4 STAR.

SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN LAMPIRAN UNTUK SCORE.

 

1.Sediakan laporan kewangan. (utk sdn.bhd- sediakan financial audited report) untuk 3 tahun berturut-turut (cth: laporan kewangan untuk tahun 2022,2021,2020)

 

2.Surat Tawaran Kerja yang masih berbaki(atau kerja masih in progress).

 

3.Snapshot Facebook, Website Syarikat, Email Syarikat (yang ada maklumbalas dengan customer), Customer Survey form.

 

4.Salinan sijil staf yang ikut kursus dengan pihak CIDB (berikan 5 sijil) Cth: Sijil SKK, SKP, 

 

5.Nyatakan bilangan pekerja yang berdaftar dengan badan2 profesional

Seperti akauntan,engineer, lawyer.

Lampirkan salinan lesen berdaftar dengan badan professional tersebut

 

6.Salinan Manual Standard Operasi syarikat (SOP) yang digunakan oleh syarikat

 

7.Gambar/ Invoice/ Resit Pembelian Jentera/mesin

 

8.Gambar membina bangunan menggunakan sIstem IBS atau Teknik pembinaan terbaru.

 

9.Sediakan Employee Handbook, Manual Operasi Kerja.

 

10.Snapshot Microsoft Project, CAD/CAM, QS Software, atau apa2 software yang digunakan oleh syarikat untuk melakukan kerja pembinaan/maintenance.

 

11.Snapshot software accounting (atau invoice pembelian software accounting), Human Resource software, Microsoft Office, Inventory System.

 

12.Sediakan Surat Tawaran Kerja (untuk tempoh 3 tahun terkini) untuk setiap projek yang siap samada mendahului masa,menepati masa,melewati masa.

 

13.Snapshot atau salinan polisi insurans pekerja, yellow book/green book, HIRADC, Impact Aspect Environment,

 

14.Nilai QLASSIC syarikat utk 3 tahun terkini? Sekiranya ada perlu lampirkn salinan sijil QLASSIC tersebut

 

15.Dokumen SOP utk perolehan bahan di syarikat.

 

16.Salinan : KWSP Majikan,SOCSO, Permit Kerja, Sistem Penghargaan Pekerja.

 

17.Dokumen Pengurusan kualiti yang digunakan oleh syarikat (cth: TQM/ ISO)

 

18.Salinan surat CSR, ACGS (Attestation of Company Good Standing)

 

19.Surat Penghargaan yang diberikan oleh Pelanggan / Kerajaan.

 

20.Carta organisasi syarikat yang terkini

 

21. Job description atau senarai tugas staff dinyatakan dengan jelas.

22. Salinan kewangan pelaburan peratusan R&D oleh pihak syarikat.

bottom of page