top of page

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN SCORE 

SENARAI DOKUMEN-DOKUMEN LAMPIRAN UNTUK SCORE.

 

1.Sediakan laporan kewangan. (utk sdn.bhd- sediakan financial audited report) untuk 3 tahun berturut-turut (cth: laporan kewangan untuk tahun 2023,2022,2021)

 

2.Surat Tawaran Kerja yang masih berbaki(atau kerja masih in progress).

 

3.Snapshot Facebook, Website Syarikat, Email Syarikat (yang ada maklumbalas dengan customer), Customer Survey form.

4. Sijil ST (Borang Q/ S/O, Penjaga Elektrik) atau SPAN (Permit A/B/C/D) atau Sijil Kecekapan TM atau Sijil JKKP (Pengendali Perancah).

 

5.Salinan sijil staf yang ikut kursus dengan pihak CIDB (berikan 5 sijil) Cth: Sijil SKK, SKP, SSS,Pengurusan QA & QC.

 

6.Nyatakan bilangan pekerja yang berdaftar dengan badan2 profesional

Seperti akauntan,engineer, lawyer, juruukur tanah, perancang bandar,hartanah, akauntan.

Lampirkan salinan lesen berdaftar dengan badan professional tersebut

 

7.Salinan Manual Standard Operasi syarikat (SOP) yang digunakan oleh syarikat

 

8.Gambar/ Invoice/ Resit Pembelian Jentera/mesin (backhoe,excavator)

 

9.Gambar membina bangunan menggunakan sistem IBS atau Teknik pembinaan terbaru(green concrete).

10. Sijil Kursus Latihan - online (ccd).

 

11.Sediakan Employee Handbook, Manual Operasi Kerja.

12. Sijil ISO 9001:2015 @ Sijil ISO 14001:2015 @ Sijil ISO 45001:2018 yang sah pendaftaran.

 

13.Snapshot Microsoft Project, CAD/CAM, QS Software, atau apa2 software yang digunakan oleh syarikat untuk melakukan kerja pembinaan/maintenance.

 

14.Snapshot software accounting (atau invoice pembelian software accounting), Human Resource software, Microsoft Office, Inventory System.

 

15.Sediakan Surat Tawaran Kerja (untuk tempoh 3 tahun terkini) untuk setiap projek yang siap samada mendahului masa,menepati masa,melewati masa.

 

16.Snapshot atau salinan polisi insurans pekerja, yellow book/green book, HIRADC, Impact Aspect Environment,

 

17.Nilai QLASSIC syarikat utk 3 tahun terkini? Sekiranya ada perlu lampirkn salinan sijil QLASSIC tersebut

18. Dokumen QMS/Method of Statement/ Carta Alir - Pengurusan Projek.

 

19.Dokumen SOP utk perolehan bahan di syarikat.

20. Salinan/snapshot software: Primavera/Microsoft Project/AutoCAD/CCTV/Dron/Casis/Team Viewer/BIM/ETABS/Microsift Office/UBS/SAP/Payroll/EDMS/UBS/Qpay/E-Leave /MYOB/SAP/Orace/SQL/AutoCount.

 

21.Salinan : Polisi Insuran/KWSP Majikan,SOCSO, Permit Kerja, Sistem Penghargaan Pekerja.

22. Sijil MY CREST/Standard ISO 14001/Sustainability Report

23. Rekod Inventori sperti Salinan Bin Card/Excel/SAP

24. Salinan Permit & Insuran & Senarai Jadual Latihan & KWSP

 

25.Dokumen Pengurusan kualiti yang digunakan oleh syarikat (cth: TQM/ ISO)

 

26.Salinan surat CSR/SL1M/Protege & ACGS (Attestation of Company Good Standing) 

 

27.Surat Penghargaan yang diberikan oleh Pelanggan / Kerajaan.

 

28.Carta organisasi syarikat yang terkini

 

29. Job description atau senarai tugas staff dinyatakan dengan jelas.

30. Salinan kewangan pelaburan peratusan R&D oleh pihak syarikat.

bottom of page