top of page

KADAR BAYARAN MOF/LESEN KEWANGAN/E-PEROLEHAN

Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise), Perkongsian & Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

PERMOHONAN                                      HARGA

Baru                                                      RM 950

Baru + Sijil Digital                                  RM 980

Pembaharuan                                        RM 900

Pembaharuan + Sijil Digital                   RM 950

Tambah Kod Bidang                              RM 190

Status Bumiputera                                 RM 380

Kemaskini Profil                                     RM 190

Sijil Digital                                              RM 200

Pembaharuan Sijil Digital                       RM 220

Syarikat Sdn. Bhd., Firma Perunding, Koperasi, Persatuan & Pertubuhan:

PERMOHONAN                                      HARGA

Baru                                                      RM 1240

Baru + Sijil Digital                                  RM 1280

Pembaharuan                                        RM 1200

Pembaharuan + Sijil Digital                   RM 1250

Tambah Kod Bidang                              RM 290

Status Bumiputera                                 RM 430

Kemaskini Profil                                     RM 290

Sijil Digital                                              RM 200

Pembaharuan Sijil Digital                       RM 220

bottom of page