top of page

LESEN G1 (Daftar Baru)

SENARAI DOKUMEN PPK G1

 

1.SALINAN SSM YANG SAH/AKTIF (pastikan pendaftaran alamat "daerah" adalah betul, terutamanya syarikat sdn.bhd.)

2.SALINAN PENYATA AKAUN SYARIKAT TERKINI (BAKI AKHIR KEWANGAN –MIN 10K) – BAKI PADA BULAN LEPAS ATAU BULAN TERKINI(PERLU COP BANK)

3.SALINAN IC PEMILIK@PENGARAH SYARIKAT

4.NO HANDPHONE PEMILIK SYARIKAT

 

SENARAI DOKUMEN SPKK G1

1.SIJIL TEKNIKAL BERKAITAN CONSTRUCTION (Tiada Sijil Teknikal? Klik untuk kursus 1 hari)

 

SENARAI DOKUMEN STB G1

 

1.SALINAN IC PEMILIK@PENGARAH SYARIKAT

2.SALINAN SIJIL KELAHIRAN PEMILIK@PENGARAH

3.LAMPIRAN 1- BORANG AKUAN KERJA (PERLU DISI OLEH SEMUA PENAMA DALAM SISTEM CIMS). 

4.LAMPIRAN 2 -BORANG PENGESAHAN BANK (DIISI OLEH PIHAK YANG SIGN CEK/ TRANSAKSI BANK)

5. KLIK SINI UNTUK LAMPIRAN 1 DAN LAMPIRAN 2.

bottom of page