top of page

CIDB- Harga Update/Upgrade 

Harga Upgrade/Downgrade

Nota:
1)  Sila Klik
Harga Upgrade dan Downgrade untuk maklumat lanjut.

 

Harga Update

Nota:
1)Harga Update  Key Management - RM150
2)Harga Update Competent Person - RM150
3)Harga Update Technical Person - RM150


 

Harga Reset ID dan Password (Lupa/hilang)

Nota:
1)Hanya RM 150 sahaja.
2)Sediakan Salinan IC (ada cop syarikat dan tandatangan) , Salinan SSM (ada cop syarikat dan tandatangan), Salinan PPK(ada cop syarikat dan tandatangan) dan No Handphone Pemilik/Pengarah.

 

Harga Kod Bidang @Tambah Tajuk

Nota:
1) 1 kod - RM 220, boleh dapat diskaun RM20 sekiranya lebih dari satu kod bidang yang dihantar serentak.
2)Sediakan Surat Tawaran Kerja/ LA/inden/PO
3)Sediakan transaksi bayaran daripada maincon atau client yang anugerahkan kerja tersebut.

 

Harga Appeal SCORE

Nota:
1) 1 STAR ke  2 STAR - RM1000
2)2 STAR ke 3 STAR - RM1500

 

Tukar Status "Dormant" ke "Active"

Nota:
1)Hanya RM 250 sahaja.
2)Sediakan salinan Letter Award (PO, Inden) dalam tempoh 3 tahun terkini.

 

bottom of page