top of page

YANG MANA  SEBAB SYARIKAT ANDA MEMERLUKAN PENSIJILAN ISO 14001? 

Pensijilan ISO 14001, yang merujuk kepada standard antarabangsa bagi sistem pengurusan alam sekitar (Environmental Management System atau EMS), memberikan beberapa faedah kepada syarikat. Berikut adalah beberapa sebab mengapa sebuah syarikat mungkin memerlukan pensijilan ISO 14001:

  1. Kepatuhan Perundangan: ISO 14001 membantu syarikat mematuhi peraturan dan undang-undang alam sekitar yang berlaku. Dengan mematuhi standard ini, syarikat dapat memastikan bahawa amalan perniagaannya selari dengan keperluan undang-undang alam sekitar, mengurangkan risiko isu perundangan dan denda.

  2. Pengurangan Impak Alam Sekitar: Standard ini menekankan pada pengurangan impak negatif terhadap alam sekitar. Dengan mengenal pasti aspek-aspek alam sekitar yang berkaitan dengan operasi syarikat dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkannya, syarikat dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar.

  3. Penjimatan Sumber: ISO 14001 merangsang amalan efisiensi sumber melalui identifikasi dan pengurangan pembaziran sumber. Ini boleh membawa kepada penjimatan tenaga, air, dan bahan mentah, membantu syarikat menjadi lebih berkesan dari segi kos.

  4. Peningkatan Kepuasan Pelanggan: Beberapa pelanggan dan pihak berkepentingan mungkin memberi keutamaan kepada syarikat yang mempunyai pengurusan alam sekitar yang bertanggungjawab. Pensijilan ISO 14001 dapat meningkatkan imej syarikat di kalangan pelanggan dan membantu mengekalkan dan menarik pelanggan yang prihatin terhadap isu alam sekitar.

  5. Pematuhan Sosial dan Korporat: Peningkatan kepedulian terhadap impak alam sekitar adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat. ISO 14001 membolehkan syarikat memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengurangkan kesan negatifnya terhadap alam sekitar.

  6. Kelebihan Bersaing: Pensijilan ISO 14001 dapat memberikan kelebihan bersaing, terutama apabila syarikat memasarkan produk atau perkhidmatan yang mempunyai penekanan terhadap kelestarian alam sekitar. Ia juga boleh menjadi kelebihan dalam tawaran tender atau perolehan kontrak.

  7. Pematuhan Pelanggan dan Pembekal: Beberapa pelanggan atau pembekal mungkin mensyaratkan pensijilan ISO 14001 sebagai syarat untuk perniagaan. Ini boleh membuka peluang perniagaan baru dan memastikan pematuhan rantai bekalan alam sekitar.

  8. Peningkatan Operasi: Dengan menetapkan dan memantau sasaran dan objektif alam sekitar, syarikat dapat meningkatkan prestasi operasi dan proses perniagaannya, membawa kepada keberlanjutan jangka panjang.

Secara keseluruhannya, pensijilan ISO 14001 bukan sahaja membantu syarikat memenuhi keperluan alam sekitar, tetapi juga memperkuatkan reputasi syarikat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan memberikan manfaat jangka panjang dari segi kelestarian dan efisiensi operasi

bottom of page