top of page

YANG MANA  SEBAB SYARIKAT ANDA MEMERLUKAN PENSIJILAN ISO 45001? 

Pensijilan ISO 45001, yang merujuk kepada standard antarabangsa bagi sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (Occupational Health and Safety Management System atau OHSMS), memberikan beberapa faedah kepada syarikat. Berikut adalah beberapa sebab mengapa sebuah syarikat mungkin memerlukan pensijilan ISO 45001:

  1. Peningkatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan: ISO 45001 membantu syarikat menetapkan sistem yang menyeluruh untuk mengenal pasti, menilai, dan mengurangkan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini membawa kepada persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat.

  2. Pematuhan Perundangan: ISO 45001 membantu syarikat mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berlaku. Ini mengurangkan risiko isu perundangan dan mewujudkan kepatuhan yang berterusan terhadap standard keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

  3. Pengurangan Kemalangan Pekerjaan: Dengan fokus yang ketat terhadap pengurangan risiko dan peningkatan keselamatan, ISO 45001 membantu mengurangkan kemungkinan berlakunya kemalangan pekerjaan. Ini tidak hanya melibatkan aspek keselamatan fizikal tetapi juga kesihatan dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

  4. Peningkatan Produktiviti: Kekerapan kemalangan dan kejadian kesihatan pekerjaan boleh menyebabkan gangguan dalam operasi syarikat. Dengan mengurangkan kemalangan, syarikat dapat meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan waktu berhenti dan penurunan tenaga kerja.

  5. Peningkatan Hubungan Pekerja: Memperlihatkan komitmen kepada keselamatan pekerjaan dapat meningkatkan hubungan dengan pekerja. Pekerja yang merasa diambil kira terhadap kesihatan dan keselamatan mereka cenderung lebih terlibat dan berkomited.

  6. Peningkatan Reputasi dan Imej: Pensijilan ISO 45001 menunjukkan kepada pihak berkepentingan bahawa syarikat mengambil tanggungjawab serius terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini dapat meningkatkan reputasi syarikat dan memperkuat imej korporat.

  7. Akses kepada Peluang Perniagaan: Beberapa pelanggan atau pihak berkepentingan mungkin mengharapkan pembekal atau rakan perniagaan mereka mempunyai pensijilan ISO 45001. Ini dapat memberikan syarikat akses kepada peluang perniagaan baru dan menjadikannya pilihan yang lebih dipercayai.

  8. Pematuhan Sosial Korporat: Keselamatan dan kesihatan pekerjaan semakin dilihat sebagai aspek penting dalam tanggungjawab sosial korporat. ISO 45001 membolehkan syarikat memenuhi tanggungjawab ini dengan memberi tumpuan kepada keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berterusan.

Pensijilan ISO 45001 membawa banyak kelebihan untuk syarikat, tidak hanya dari segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan, tetapi juga dalam hal pematuhan perundangan, produktiviti, dan reputasi perniagaan secara keseluruhan

bottom of page