top of page

YANG MANA  SEBAB SYARIKAT ANDA MEMERLUKAN PENSIJILAN ISO 9001? 

Pensijilan ISO 9001, yang merujuk kepada standard antarabangsa bagi sistem pengurusan kualiti (Quality Management System atau QMS), memberikan beberapa faedah kepada syarikat. Berikut adalah beberapa sebab mengapa sebuah syarikat mungkin memerlukan pensijilan ISO 9001:

  1. Penambahbaikan Kualiti Produk dan Perkhidmatan: ISO 9001 memberikan pendekatan sistematik untuk pengurusan kualiti, membantu syarikat menubuhkan proses yang konsisten dan berkesan untuk penghasilan produk atau perkhidmatan. Ini dapat membawa kepada peningkatan kualiti secara keseluruhan.

  2. Peningkatan Kepuasan Pelanggan: Dengan memberi tumpuan kepada keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, syarikat dapat memperoleh dan mengekalkan pelanggan dengan lebih berkesan. ISO 9001 membantu syarikat memahami kehendak pelanggan dan memastikan produk atau perkhidmatan yang memuaskan.

  3. Pematuhan Peraturan dan Perundangan: ISO 9001 membantu syarikat mematuhi peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. Ini dapat mengurangkan risiko isu perundangan dan menjamin pematuhan yang berterusan.

  4. Peningkatan Kecekapan Operasi: Standard ini mendorong syarikat untuk mengenal pasti dan mengurangkan pembaziran, meningkatkan efisiensi proses operasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber. Ini membawa kepada peningkatan kecekapan operasi secara keseluruhan.

  5. Akses kepada Pasaran Baru: Pensijilan ISO 9001 sering kali merupakan syarat pelanggan atau persyaratan tender dalam proses perolehan kontrak. Oleh itu, pensijilan ini dapat membuka pintu kepada pasaran baru dan pelanggan yang mementingkan kualiti.

  6. Peningkatan Kebolehpercayaan dan Reputasi: ISO 9001 menyediakan jaminan yang tercermin dalam pengurusan kualiti yang sistematik. Ini membantu meningkatkan reputasi syarikat dan memperkuat keyakinan pelanggan, pembekal, dan pihak berkepentingan lain.

  7. Pengurangan Risiko dan Kegagalan: Dengan menetapkan proses dan prosedur yang ketat, ISO 9001 membantu mengurangkan risiko kegagalan produk atau perkhidmatan. Ini dapat mengurangkan kos pembetulan dan potensi kerugian reputasi.

  8. Peningkatan Pengurusan Risiko: ISO 9001 mempunyai unsur pengurusan risiko yang membantu syarikat mengenal pasti dan mengelak atau mengurangkan impak risiko yang mungkin timbul semasa operasi perniagaan.

Pensijilan ISO 9001 bukan hanya satu alat pengurusan kualiti tetapi juga satu aset strategik yang dapat memberikan pelbagai faedah, termasuk peningkatan prestasi, pematuhan, dan kepuasan pelanggan, serta memberikan kelebihan bersaing dalam pasaran.

bottom of page