top of page

ISO Training

iso train 1.jpg
ace1.jpeg
iso train2.jpg
ace2.jpeg

Kenapa perlu  latihan ISO ?

Latihan dalam ISO perlu diberikan kepada semua pekerja yang terlibat melaksanakan sistem standard ISO. Tanpa kefahaman yang betul dalam ISO, maka perlaksanaan ISO juga tidak betul dan tidak menepati syarat dalam klausa standard ISO itu sendiri. Ada syarikat yang telah terbiasa dalam perlaksanaan SOP syarikat, tetapi ingin mendapatkan pensijilan ISO perlu memberi latihan kepada pekerja mereka bertujuan memberi kesedaran dan makluman bahawa syarikat mereka sedang menuju ke perlaksanaan sistem ISO.

Ada berapa jenis latihan dalam ISO ?

Sesuatu syarikat perlu diberi latihan tertentu sekiranya ada kekurangan selepas dibuat "gap analysis ISO"dan "Training Needs Analysis". Kebiasaan jenis training yang famous diberi oleh trainer atau konsultan ISO adalah "ISO Awareness", " Risk and Opportunity Management" dan "Internal Audit".

Berapa lama latihan?

Tempoh latihan biasanya 1 hingga 3 hari dan mengikut bilangan pekerja dan kesesuaian isi kandungan latihan mengikut tahap akademik dan  jenis jawatan pekerja.

bottom of page